ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Суды жинау, өңдеу және бөлу

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тыныбеков Фархат Елубекович
 • +7 (72838) 20-5-14
 • voda_koksu@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  62 803 360₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  1 172 997 150₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 29 32 41 43 45
  Уставный капитал, тг. 417 906 100,00 418 157 700,00 970 036 630,00 1 160 225 070,00 1 207 397 810,00
  Собственный капитал, тг. 408 725 700,00 408 891 700,00 957 349 830,00 1 138 451 810,00 1 172 997 150,00
  Доходы, тг. 27 078 000,00 38 459 600,00 56 556 000,00 61 888 000,00 62 803 360,00
  Расходы, тг. 30 930 000,00 38 545 600,00 59 976 900,00 70 974 460,00 75 430 760,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -3 852 000,00 -86 000,00 -3 420 900,00 -9 086 460,00 -12 627 400,00
  Активы, тг. 410 408 500,00 410 986 700,00 959 371 000,00 1 141 490 030,00 1 177 978 470,00
  Обязательства, тг. 1 682 200,00 2 095 000,00 2 020 800,00 3 038 220,00 4 981 320,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2017
  ;