ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

суды жинау, өңдеу және бөлу

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Темірәлиев Мәди Қырықбайұлы
 • +7 (72772) 41-9-48
 • kap.vodokanal@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  593 804 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  3 082 800 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 224 219 241 240 279
  Уставный капитал, тг. 744 681 000,00 1 082 227 000,00 1 082 227 000,00 2 734 108 000,00 3 498 395 000,00
  Собственный капитал, тг. 633 992 000,00 896 623 000,00 857 306 000,00 2 481 351 000,00 3 082 800 000,00
  Доходы, тг. 228 572 000,00 262 450 000,00 350 104 000,00 440 915 000,00 593 804 000,00
  Расходы, тг. 283 120 000,00 301 218 000,00 389 421 000,00 468 751 000,00 756 642 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -54 548 000,00 -38 768 000,00 -39 317 000,00 -27 836 000,00 -162 838 000,00
  Активы, тг. 669 947 000,00 953 093 000,00 938 836 000,00 2 560 249 000,00 3 206 813 000,00
  Обязательства, тг. 35 955 000,00 56 470 000,00 81 530 000,00 78 898 000,00 124 013 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 27.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  28.02.2017
  ;