ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Суды жинау, өңдеу және бөлу

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Қабаров Амандос Сайлаубайұлы
 • +7 (72834) 40-0-01
 • karatal_su@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  37 954 760₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  336 319 550₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 24 25 25 30 40
  Уставный капитал, тг. 53 018 400,00 53 018 400,00 53 018 400,00 510 438 000,00 414 299 900,00
  Собственный капитал, тг. 38 119 500,00 35 458 500,00 35 458 500,00 447 066 970,00 336 319 550,00
  Доходы, тг. 19 318 400,00 24 001 200,00 24 001 200,00 30 810 490,00 37 954 760,00
  Расходы, тг. 23 128 700,00 26 662 200,00 26 662 200,00 52 528 520,00 54 870 820,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -3 810 300,00 -2 661 000,00 -2 661 000,00 -21 718 030,00 -16 916 060,00
  Активы, тг. 42 436 900,00 39 752 600,00 39 836 200,00 359 016 290,00 337 386 930,00
  Обязательства, тг. 4 317 400,00 4 294 100,00 4 294 100,00 4 673 800,00 1 067 380,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2017
  ;