ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

жүк вагондарын мүліктік жалға беру;
жүк вагондарын жөндеу және өндіру;
метал сынықтарын жинау (дайындау), сақтау, қайта өңдеу, өткізу;
қауіпті және әскери, арнайы жуктерді темір жол көлігімен тасымалдауға вагон ұсыну

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  95 018 944 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  -147 278 574 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 1 599 2 553 2 606 2 551 2 053
  Уставный капитал, тг. 63 000 000 000,00 123 000 000 000,00 123 000 000 000,00 123 000 000 000,00 123 000 000 000,00
  Собственный капитал, тг. 109 700 299 000,00 122 218 720 000,00 127 481 993 000,00 91 671 969 000,00 -147 278 574 000,00
  Доходы, тг. 75 382 550 000,00 98 458 878 000,00 122 881 269 000,00 133 207 787 000,00 95 018 944 000,00
  Расходы, тг. 60 587 519 000,00 84 063 070 000,00 120 794 107 000,00 168 723 291 000,00 333 678 302 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 147 950 310 000,00 14 395 808 000,00 2 087 162 000,00 -35 515 504 000,00 -238 659 358 000,00
  Активы, тг. 392 309 236 000,00 615 427 276 000,00 600 151 288 000,00 516 153 740 000,00 545 957 502 000,00
  Обязательства, тг. 282 608 937 000,00 493 208 556 000,00 472 669 295 000,00 424 481 771 000,00 693 236 076 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 3,77 2,34 0,35 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 13,49 11,78 1,64 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.07.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  26.07.2016
  Жоспар бойынша: 31.05.2016

  Тәуелсіз кенесшіңі анықтау бойынша тендерлік рәсімдерді ұйымдастыру

  орындалды:

  13.04.2016
  Жоспар бойынша: 31.12.2018

  Объектілерді сату әдісі мен шарттары бойынша ЭЖМК қарауына ұсыныстарды әзірлеу және енгізу (Бағасы және шарттары; сатуға жататын бөлшектің көлемі; нысаналы инвестордың портреті; активтерді сату стратегиясы(valueproposition); активті сату әдісі;)

  Жоспар бойынша: 31.12.2020

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  ;