ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

спорт саласындағы өзге де қызметтер

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Казорина Любовь Владимировна
 • +7 (7142) 57-56-10
 • l.kazorina@kostanay.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  52 706 800₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,60

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 14 14 14 11 11
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 46 742 000,00 45 807 800,00 47 161 900,00 59 507 300,00 52 706 800,00
  Расходы, тг. 44 468 000,00 42 121 800,00 47 161 900,00 61 080 700,00 52 642 400,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 2 274 000,00 3 686 000,00 0,00 1 573 400,00 64 400,00
  Активы, тг. 3 387 000,00 6 531 000,00 10 893 000,00 9 903 000,00 10 148 800,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 67,00 56,00 0,00 15,00 0,60
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  16.02.2017
  Жоспар бойынша: 01.08.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 12.08.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 20.08.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап откізілетін сауда-сатықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 06.09.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 15.09.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;