ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

демалысты және ойын-сауықты ұйымдастыру жөніндегі қызметтің өзге де түрлері

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Кулебаев Талғгат Айтқожаұлы
 • +7 (7282) 24-59-49

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  31 668 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  82 557 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 26 26 26 26 26
  Уставный капитал, тг. 0,00 126 906 000,00 126 906 000,00 126 911 000,00 126 906 000,00
  Собственный капитал, тг. 126 936 000,00 138 475 000,00 82 557 000,00 111 820 000,00 82 557 000,00
  Доходы, тг. 37 129 000,00 38 459 000,00 31 668 000,00 37 788 000,00 31 668 000,00
  Расходы, тг. 37 129 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 11 483 000,00 -44 349 000,00 -15 091 000,00 -44 349 000,00
  Активы, тг. 126 936 000,00 138 475 000,00 82 559 000,00 111 820 000,00 82 559 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 03.05.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  03.05.2017
  ;