ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

барлық қатынас түрлері бойынша жолаушылардың, багаж бен жүк-багаждың темір жол көлігімен тасымалдануын ұйымдастыру және қамтамасыз ету;
жүрдек жолаушылар пойыздармен жолаушыларды экспресс-тасымалдау.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  99 437 458 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  102 566 231 000₸

  ROA, %

  -1,32

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 13 902 13 938 14 127 14 484 14 900
  Уставный капитал, тг. 69 739 135 000,00 70 340 813 000,00 72 744 613 000,00 72 744 613 000,00 72 744 613 000,00
  Собственный капитал, тг. 51 399 023 000,00 61 868 312 000,00 82 740 986 000,00 98 546 502 000,00 102 566 231 000,00
  Доходы, тг. 77 756 621 000,00 90 710 737 000,00 103 795 088 000,00 107 639 188 000,00 99 437 458 000,00
  Расходы, тг. 71 319 675 000,00 81 472 135 000,00 94 537 833 000,00 101 433 476 000,00 102 709 534 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 6 436 946 000,00 9 238 602 000,00 9 257 255 000,00 6 205 712 000,00 -3 272 076 000,00
  Активы, тг. 88 439 269 000,00 103 466 220 000,00 144 831 967 000,00 176 930 712 000,00 193 783 603 000,00
  Обязательства, тг. 37 040 246 000,00 41 597 908 000,00 62 090 981 000,00 78 384 210 000,00 91 217 372 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 5,85 6,47 5,15 2,55 -1,32
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 15,31 16,00 12,52 6,42 -3,78

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.07.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  26.07.2016
  Жоспар бойынша: 31.05.2016

  Тәуелсіз кенесшіңі анықтау бойынша тендерлік рәсімдерді ұйымдастыру

  орындалды:

  13.04.2016
  Жоспар бойынша: 30.03.2018

  Объектілерді сату әдісі мен шарттары бойынша ЭЖМК қарауына ұсыныстарды әзірлеу және енгізу (Бағасы және шарттары; сатуға жататын бөлшектің көлемі; нысаналы инвестордың портреті; активтерді сату стратегиясы(valueproposition); активті сату әдісі;)

  Жоспар бойынша: 31.10.2018

  Сауда-саттықтарды өткізудің аяқталуы

  Жоспар бойынша: 31.12.2018

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  ;