ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Сумен қамтамасыз ету жолында шаруашылық қызмет жүргізу

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Суанкулова Нүрзада
 • +7 (72632) 2-16-56
 • raifo_m2010@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  124 904 037₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  17 778 764₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 44 49 52 58 63
  Уставный капитал, тг. 22 090 921,00 18 954 301,00 18 954 301,00 17 828 141,00 17 828 141,00
  Собственный капитал, тг. 22 201 921,00 19 051 835,00 20 035 787,00 1 112 443,00 17 778 764,00
  Доходы, тг. 88 244 595,00 83 781 692,00 126 963 034,00 100 725 756,00 124 904 037,00
  Расходы, тг. 88 155 595,00 83 704 158,00 126 097 845,00 117 441 454,00 124 953 414,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 89 000,00 77 534,00 865 189,00 -16 715 698,00 -49 377,00
  Активы, тг. 25 911 240,00 27 868 709,00 23 618 011,00 21 229 655,00 28 366 252,00
  Обязательства, тг. 3 649 400,00 8 664 380,00 3 548 020,00 19 381 055,00 26 567 140,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,04 -0,79 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,04 -15,03 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  20.02.2017
  Жоспар бойынша: 29.08.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  13.06.2017
  Жоспар бойынша: 29.09.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  13.07.2017
  Жоспар бойынша: 03.10.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  02.10.2017
  Жоспар бойынша: 10.10.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  11.10.2017
  Жоспар бойынша: 31.10.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  31.10.2017
  Жоспар бойынша: 14.11.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  10.11.2017
  ;