ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

жоғары оқу орнынан кейінгі білімі және жоғары білімі бар мамандарды даярлау;
ғылыми қызмет бойынша қызметтері;
біліктілікті арттырудың қысқа мерзімді курстарын ұйымдастыру және өткізу, сондай-ақ, ІТ бағытары бойынша қызметтерді көрсету

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  9 895 885 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  17 851 033 000₸

  ROA, %

  13,49

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 975 1 058 1 073 1 085 1 114
  Уставный капитал, тг. 8 801 745 000,00 15 802 425 000,00 15 802 425 000,00 15 802 425 000,00 15 802 425 000,00
  Собственный капитал, тг. 7 208 606 000,00 14 417 342 000,00 14 726 021 000,00 15 098 072 000,00 17 851 033 000,00
  Доходы, тг. 2 724 350 000,00 3 284 738 000,00 4 401 843 000,00 5 603 687 000,00 9 895 885 000,00
  Расходы, тг. 2 663 067 000,00 3 076 682 000,00 4 093 164 000,00 5 231 636 000,00 7 142 924 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 61 283 000,00 208 056 000,00 308 679 000,00 372 051 000,00 2 752 961 000,00
  Активы, тг. 7 891 678 000,00 15 592 539 000,00 16 118 958 000,00 16 483 633 000,00 20 408 080 000,00
  Обязательства, тг. 683 072 000,00 1 175 197 000,00 1 392 937 000,00 1 385 561 000,00 2 557 047 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,78 1,33 1,92 2,26 13,49
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,85 1,44 1,41 1,38 1,17

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.07.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  26.07.2016
  Жоспар бойынша: 01.06.2018

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  01.06.2018
  Жоспар бойынша: 28.09.2018

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  04.07.2018
  Жоспар бойынша: 31.10.2018

  Объектілерді сату әдісі мен шарттары бойынша ЭЖМК қарауына ұсыныстарды әзірлеу және енгізу (Бағасы және шарттары; сатуға жататын бөлшектің көлемі; нысаналы инвестордың портреті; активтерді сату стратегиясы(valueproposition); активті сату әдісі;)

  Жоспар бойынша: 01.11.2018

  Сауда-саттықтарды өткізудің басталуы

  орындалды:

  09.08.2018
  Жоспар бойынша: 03.12.2018

  Сауда-саттықтарды өткізудің аяқталуы

  Жоспар бойынша: 31.12.2018

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  ;