ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

пассажирские авиаперевозки

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  177 573 811 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  27 036 357 000₸

  ROA, %

  1,40

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 3 358 3 912 4 069 4 356 4 583
  Уставный капитал, тг. 2 501 550 000,00 2 501 550 000,00 2 501 550 000,00 2 501 550 000,00 2 501 550 000,00
  Собственный капитал, тг. 36 198 813 000,00 42 611 225 000,00 47 237 811 000,00 49 160 840 000,00 27 036 357 000,00
  Доходы, тг. 127 283 259 000,00 131 512 241 000,00 147 397 828,00 167 818 849 000,00 177 573 811 000,00
  Расходы, тг. 115 928 458 000,00 119 699 730 000,00 137 520 835 000,00 162 903 018 000,00 164 329 607 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 8 981 894 000,00 9 106 980 000,00 7 814 029 000,00 3 485 835 000,00 -20 381 565 000,00
  Активы, тг. 57 382 738 000,00 88 418 434 000,00 136 875 572 000,00 162 204 315 000,00 208 351 209 000,00
  Обязательства, тг. 21 183 925 000,00 45 807 209,00 89 637 761,00 113 043 475 000,00 181 314 852 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 4,22 3,12 1,73 0,58 1,40
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 27,11 23,11 17,39 7,23 27,20

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.07.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  26.07.2016
  Жоспар бойынша: 31.12.2020

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  ;