ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

белгілі бір өндірістік салада, ғылыми және ғылыми –педагогикалық қызмет түрлдері бойынша дайындау, қайта дайындықтан өткізу және жоғары кәсіби білімі бар мамандардың біліктілігін көтеру;
жоғары білім, жоғары білімнен кейін, орта кәсіптік білім беру бағжарламалары бойынша мамандардың кәсіби біліктілігін көтеру және дайындау, дайындықтан өткізу;
Қазақстан Республикасының және шет елдердің оқу және ғылыми ұйымдарына бағыттау жолдары арқылы, өз жүйесіндегі магистратура, докторантура арқылы жетекші қызметкерлер мен ғылыми, ғылыми зерттеу кадрларын, дайындықтан өткізу және дайындау мен біліктілігін көтеру;
жалпы ақпарат құралдарында жарнамалық қызметті және ақпараттық –баспалық қызметті, бағдарламадық өнімдер мен электронды оқулықтарды, стандарттарды, ғылыми және оқу, оқу-әдістемелік ақпараттарды шығару, тарату;
тәжірибелік-конструкторлық қызмет;
ғылыми-зерттеу қызметі;
жобалық қызмет;
іздестіру қызметі;
пайдалану және тәжірибелік жұмыстарды жүзеге асыру, фундаментальды және қолданбалы зерттеу жұмыстарын өткізу мен ұйымдастыру;
маркетингтік, консалтингтік және консультациялық , сараптамалық қызметтер көрсету;
Қазақстан Республикасындағы сертификациялаудың мемлекеттік жүйесінің процедураларымен және жүйелерімен сәйкес технологиялық, құрылыс коммуникациялық техникалық құралдар, сонымен бірге жылжымалы құрам мен желілерді сынау түрлері мен номенклатура бойынша басқа да жұмыстар мен көлік өнімдерінің үлгілері сонымен бірге, қабылдау және сертификациялық үлгілерге сынақ жүргізу;
сынақ құралдары мен өлшеу құралдарының калибровкасы мен тексеру жұмыстарын өткізу;
«ноу-хау» мен патенттерді сату және сатып алу, зияткерілк жекеменшік нарығында делдалдық операциялар жүргізу;
көлік саласында өндірістік сараптама және талдау жасау;
қоршаған ортаны және еңбекті қорғау саласы бойынша қызмет көрсету мен жұмыстарды атқару (шаруашылық және басқа да қызмет түрлері бойынша экологиялық аудит жүргізу; өндірістік нысандарға еңбек шарттары бойынша жұұмыс орындарына аттестация жасау; топырақта, суда және атмосфералық ауада зиянды заттардың концентарциясын инструментальды өлшеу , бақылау және мониторинг өткізу; экологиялық нормалау және жобалау);
ұлттық, халықаралық және мемаралық стандарттарды жасау;
көлік пен экономика саласын кешенді модернизациялау мен автоматтандыру және электрификациясын ғылыми-техникалық тұрғыда қамтамасыз ету;
сертифицирленген технико-технологиялық құралдарды енгізу және жасау;
толық кешенді технологиялық, конструкторлық, жобалық, нормативті-техникалық, ғылыми-әдістемелік және басқа да көліктік-коммуникациялық кешеннің құжаттарын тарату, қайта өңдеуден өткізу және жасау;
ғимараттар, құрылымдар, құрылыстар, өндірістік кәсіпорындарға энергетикалық аудит және энергетикалық зерттеу жүмыстарын жүргізу және халықаралық ISO50001 стандарттарына сәйкес келетін энергоменеджмент жүйесін енгізу және консалтингтік қызмет көрсету, энергоқамтамасыз ету сараптамасын өткізу және энерготиімділікті көтеру, көлік пен өндірістік кәсіпорынның жөндеу, құрылыс-монтаждау және басқа да жұмыстарының жобалық – құндық, нормативтік-техникалық және басқа да құжаттарына энергетикалық сарапатама жасау;
ақпараттық және компьютерлік желілерді бағдарламалық қамтамасыз ету, автоматтандырылған жұмыс орындары, автоматтандырылған басқару жүйесін сертификаттау, тарату, тираждау және жасап шығару;
энергетикалық инфрақұрылым мен коммуникациялардың, ғимараттардың, жасанды және көлік құрылымдары (көпірлер, туннельдер және басқалары) мен инженерлік жүйелердің техникалық жағдайына зерттеу жұмыстарын жүргізу, беріктілігін бағалау;
қазақ, орыс, ағылшын тілдеріне аудару қызметтерін көрсету.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  0₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 31.10.2018

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 31.12.2018

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;