ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

газет шығару

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Ергебеков Дидар Дулатович
 • 8(7162)29-78-56
 • d.ergebekov@akmo.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  66 010 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 23 26 23 32 32 31 26 21 20 20
  Уставный капитал, тг. 1 846 000,00 3 720 000,00 3 720 000,00 3 720 000,00 3 720 000,00 3 720 000,00 3 720 000,00 3 720 000,00 3 720 000,00 3 720 000,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 34 297 000,00 37 642 000,00 37 892 000,00 62 190 000,00 66 756 000,00 61 673 000,00 67 618 000,00 63 227 000,00 65 911 000,00 66 010 000,00
  Расходы, тг. 33 967 000,00 37 706 000,00 39 886 000,00 56 621 000,00 63 565 000,00 64 659 000,00 63 275 000,00 63 835 000,00 61 410 000,00 57 658 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 330 000,00 -64 000,00 -1 994 000,00 5 569 000,00 3 191 000,00 -2 986 000,00 4 343 000,00 -608 000,00 4 501 000,00 8 352 000,00
  Активы, тг. 6 159 000,00 9 407 000,00 8 789 000,00 13 842 000,00 15 254 000,00 18 756 000,00 27 892 000,00 20 723 000,00 19 773 000,00 12 103 000,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 05.03.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  05.03.2021
  Жоспар бойынша: 11.08.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  05.08.2021
  Жоспар бойынша: 12.08.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  06.08.2021
  Жоспар бойынша: 24.09.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  21.09.2021
  Жоспар бойынша: 12.10.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  12.10.2021
  Жоспар бойынша: 22.10.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  14.10.2021
  ;