ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

оказание услуг по обеспечению питанием и сервисные услуги по обслуживанию объектов заказчиков

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  6 457 316₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  304 468₸

  ROA, %

  -0,13

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 0 0
  Уставный капитал, тг. 1 438 442,00 1 438 442,00 1 381 035,00 1 381 035,00 1 381 035,00
  Собственный капитал, тг. 49 830,00 1 313,00 70 801,00 286 468,00 304 468,00
  Доходы, тг. 5 884 242,00 6 213 999,00 5 944 314,00 6 321 183,00 6 457 316,00
  Расходы, тг. 5 934 072,00 6 215 312,00 6 015 115,00 6 607 651,00 6 761 784,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -49 830,00 -1 313,00 -70 801,00 -286 468,00 -304 468,00
  Активы, тг. 2 164 367,00 2 283 415,00 2 097 425,00 2 074 456,00 2 275 118,00
  Обязательства, тг. 676 095,00 843 660,00 645 589,00 406 953,00 589 615,00
  Рентабельность активов, % (ROА) -0,02 0,00 -0,03 -0,14 -0,13
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -0,04 0,00 -0,05 -0,26 -0,28

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 03.08.2020

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 01.09.2020

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  Жоспар бойынша: 30.09.2020

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  Жоспар бойынша: 01.10.2020

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  Жоспар бойынша: 30.11.2020

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 31.12.2020

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;