ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

спорт клубтарының қызметі

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Байғалиев Біржан Махамбетұлы
 • +7 (7282) 24-44-50
 • moldabaevaa@list.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  1 968 201 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  60 399 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 132 102 102 110
  Уставный капитал, тг. 0,00 60 399 000,00 60 399 000,00 60 399 000,00 60 399 000,00
  Собственный капитал, тг. 60 399 000,00 60 399 000,00 60 399 000,00 60 399 000,00 60 399 000,00
  Доходы, тг. 869 747 000,00 889 950 000,00 1 005 030 000,00 935 485 000,00 1 968 201 000,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 55 181 000,00 137 779 000,00 154 888 000,00 164 698 000,00 121 706 000,00
  Обязательства, тг. 3 254 000,00 77 380 000,00 94 489 000,00 104 299 000,00 61 307 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 24.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  24.02.2017
  ;