ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Суды жинау, өңдеу және бөлу

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • ДЮСЕМБЕКОВ ТАЛГАТ МУСАЕВИЧ
 • +7 (71542) 2-29-45
 • moldir_su@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  201 494 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  2 658 109 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 86 86 95 86 86
  Уставный капитал, тг. 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
  Собственный капитал, тг. 1 362 402 000,00 1 371 125 000,00 1 564 672 000,00 2 770 805 000,00 2 658 109 000,00
  Доходы, тг. 116 091 000,00 121 639 000,00 155 165 000,00 167 933 000,00 201 494 000,00
  Расходы, тг. 115 357 000,00 118 470 800,00 153 982 100,00 167 933 000,00 201 494 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 734 000,00 3 168 200,00 11 837 000,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 1 366 255 000,00 1 376 835 000,00 1 568 337 000,00 2 775 516 000,00 2 665 906 000,00
  Обязательства, тг. 6 021 000,00 9 223 000,00 10 070 000,00 6 034 000,00 8 540 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,05 0,23 0,08 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,05 0,23 0,08 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 28.10.2016

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  28.10.2016
  Жоспар бойынша: 06.09.2016

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  16.09.2016
  Жоспар бойынша: 29.09.2016

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  29.09.2016
  Жоспар бойынша: 02.12.2016

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  02.12.2016
  Жоспар бойынша: 31.01.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  31.01.2017
  Жоспар бойынша: 15.02.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  15.02.2017
  Жоспар бойынша: 07.04.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;