ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Подготовка новых квалифицированных работников, переподготовка работников, повышение производственной квалификации работников, обучение вторым и совмещаемым профессиям, подготовка и повышение квалификации бригадиров.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  28 797₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  20 277₸

  ROA, %

  88,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 21 25 18 18 15
  Уставный капитал, тг. 26 083,00 26 083,00 26 083,00 26 083,00 26 083,00
  Собственный капитал, тг. 31 125,00 32 235,00 25 191,00 23 389,00 20 277,00
  Доходы, тг. 62 488,00 33 212,00 36 584,00 97 340,00 28 797,00
  Расходы, тг. 101 003,00 39 786,00 38 366,00 76 196,00 42 254,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -38 515,00 -6 574,00 -1 782,00 21 144,00 -13 457,00
  Активы, тг. 43 682,00 54 227,00 20 528,00 35 766,00 24 553,00
  Обязательства, тг. 15 245,00 2 483,00 3 421,00 6 194,00 2 171,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 107,00 92,00 101,00 107,00 88,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -124,00 -20,00 -7,00 90,00 -66,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 31.10.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  Жоспар бойынша: 29.12.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  ;