ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Тұрғын халықтың дене шынықтыру және спортпен, әр түрлі спорт түрлерімен шұғылдануы үшін жағдай жасау, спорт секциялары мен сауықтыру бағытындағы топтарда клубтық сабақтарды ұйымдастыру, сонымен бірге бұқаралық дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Альбекова Марина Борисовна
 • +7 (7292) 31-57-41
 • finans226@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  69 756 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  175 754 000₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 60 60 60 60 60
  Уставный капитал, тг. 279 033 120,00 279 033 120,00 279 033 120,00 279 033 120,00 408 417 000,00
  Собственный капитал, тг. 125 261 404,78 86 844 337,07 73 425 334,85 70 582 000,00 175 754 000,00
  Доходы, тг. 45 228 000,00 30 565 000,00 70 553 000,00 77 454 000,00 69 756 000,00
  Расходы, тг. 81 554 000,00 68 983 000,00 80 331 000,00 83 292 000,00 92 468 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -36 326 000,00 -38 418 000,00 -9 778 000,00 -5 838 000,00 -22 712 000,00
  Активы, тг. 127 238 738,99 89 601 141,57 77 816 160,36 70 582 000,00 176 587 000,00
  Обязательства, тг. 1 977 334,21 2 756 804,50 4 426 582,62 4 256 000,00 833 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2018

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  20.02.2018
  ;