ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарын күтіп ұстау, жөндеу және пайдалану, елді мекендерді көгалдандыру.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Нуржанова Сара Кайргалиевна
 • +7 (71233) 2-10-03
 • kur_raifin@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  77 567 857₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  61 154 964₸

  ROA, %

  2,69

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 21 20 22 23 24
  Уставный капитал, тг. 9 323 800,00 9 323 800,00 47 378 500,00 56 077 396,00 66 077 396,00
  Собственный капитал, тг. 5 364 353,00 4 661 944,00 42 439 982,00 68 995 778,00 61 154 964,00
  Доходы, тг. 27 061 213,00 30 246 428,00 54 070 535,00 84 348 479,00 77 567 857,00
  Расходы, тг. 26 685 026,00 29 817 187,00 52 921 190,00 81 936 661,00 75 265 456,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 300 950,00 343 393,00 919 476,00 1 929 454,00 1 841 921,00
  Активы, тг. 9 876 982,00 10 099 525,00 48 580 822,00 76 362 214,00 68 379 797,00
  Обязательства, тг. 176 995,00 263 840,00 52 977,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 1,41 1,44 1,89 2,53 2,69
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 1,11 0,56 1,70 2,29 2,37

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 10.03.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  27.03.2017
  Жоспар бойынша: 01.09.2017

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  11.07.2017
  Жоспар бойынша: 20.10.2017

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  24.07.2017
  Жоспар бойынша: 25.10.2017

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  19.10.2017
  Жоспар бойынша: 28.10.2017

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  30.10.2017
  Жоспар бойынша: 15.11.2017

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  15.11.2017
  Жоспар бойынша: 25.11.2017

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  04.01.2018
  ;