ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

журналдар мен мерзімді жарияланымдар шығару

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тажитова Алтын Зарубаевна
 • +7 71032 26102
 • k-onir@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  15 442 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  0₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 10 10 10 10 10 7 7 7 6 6
  Уставный капитал, тг. 1 030 276,00 1 030 276,00 1 030 276,00 1 030 276,00 1 030 276,00 1 030 276,00 1 030 276,00 1 030 276,00 1 030 276,00 1 030 276,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Доходы, тг. 9 803 000,00 8 846 000,00 9 916 000,00 10 050 000,00 10 640 000,00 9 385 000,00 11 321 000,00 11 369 000,00 14 978 000,00 15 442 000,00
  Расходы, тг. 9 803 000,00 8 846 000,00 9 916 000,00 10 050 000,00 10 640 000,00 9 385 000,00 11 321 000,00 11 369 000,00 14 978 000,00 15 442 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Активы, тг. 547 100,00 437 680,00 328 260,00 246 195,00 184 646,25 138 484,60 220 000,00 114 000,00 79 800,00 13 680,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 25.01.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  25.01.2021
  Жоспар бойынша: 06.09.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  06.09.2021
  Жоспар бойынша: 20.09.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  15.09.2021
  Жоспар бойынша: 21.09.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  21.09.2021
  Жоспар бойынша: 25.09.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  24.09.2021
  Жоспар бойынша: 12.10.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  12.10.2021
  Жоспар бойынша: 21.10.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  19.10.2021
  ;