ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

- автомобиль жолдары және олардағы жасанды құрылыстарды ағымдағы жөндеу;
- автомобиль жолдарының көлік-пайдалану жай-күйін, жалпы пайдалану және олардағы құрылыстардың жай-күйін сақтау;
- автомобиль жолдарын ұстау және көгалдандыру, оның ішінде биологиялық ресурстарды өндіру бойынша жұмыстарды орындау;
- республикалық жолдардың өткізу қабілетін, жайластыру және ұстау деңгейін жоғарылату бойынша шараларды әзірлеуге қатысу.

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Иманғали Нұрсұлтан
 • +7 (7172) 71-71-90
 • n.imangali@minfin.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  13 187 122 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  9 943 845 000₸

  ROA, %

  -0,06

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 3 308 3 313 3 272 3 263 3 515
  Уставный капитал, тг. 9 465 297 000,00 9 494 997 000,00 9 130 107 000,00 9 508 029 000,00 9 508 029 000,00
  Собственный капитал, тг. 9 784 808 000,00 9 659 003 000,00 9 290 690 000,00 9 972 146 000,00 9 943 845 000,00
  Доходы, тг. 12 288 827 000,00 9 482 506 000,00 9 847 030 000,00 14 513 539 000,00 13 187 122 000,00
  Расходы, тг. 12 182 289 000,00 9 691 059 000,00 9 843 618 000,00 14 509 683 000,00 13 323 240 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 130 952 000,00 -87 131 000,00 25 609 000,00 -122 477 000,00 834 575 000,00
  Активы, тг. 10 886 479 000,00 10 787 873 000,00 10 244 171 000,00 12 022 254 000,00 11 901 790 000,00
  Обязательства, тг. 1 103 473 000,00 1 130 672 000,00 956 502 000,00 2 268 518 000,00 2 173 334 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,22 -0,27 0,00 -0,32 -0,06
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 1,00 -1,19 0,01 -1,51 -0,31

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 13.09.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  13.09.2016
  Жоспар бойынша: 18.10.2016

  Ведомствоаралық комиссияны (бұдан әрі - ВАК) құру

  орындалды:

  18.10.2016
  Жоспар бойынша: 09.11.2016

  ЖТ-ның отырысы

  орындалды:

  09.11.2016
  Жоспар бойынша: 27.01.2017

  ВАК-ның отырысы

  орындалды:

  31.01.2017
  Жоспар бойынша: 23.10.2018

  ҚР экономикасын жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссия қарауына ұсыныстарды енгізу

  орындалды:

  23.10.2018
  Жоспар бойынша: 30.11.2018

  Тәуелсіз кенесшіңі анықтау бойынша тендерлік рәсімдерді ұйымдастыру

  орындалды:

  30.11.2018
  Жоспар бойынша: 24.12.2018

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  24.12.2018
  Жоспар бойынша: 01.02.2019

  Сауда-саттықтарды өткізудің басталуы

  орындалды:

  01.02.2019
  Жоспар бойынша: 15.02.2019

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  орындалды:

  14.02.2019
  ;