ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

производство нефтепродуктов (более 10 наименований)

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  56 756 536 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  130 467 247 000₸

  ROA, %

  8,20

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 3 964 3 968 3 881 3 585 2 783
  Уставный капитал, тг. 7 000 000 000,00 16 175 557 000,00 43 846 240 000,00 43 846 240 000,00 43 846 240 000,00
  Собственный капитал, тг. 9 217 112 000,00 16 435 182 000,00 75 918 777 000,00 41 442 729 000,00 130 467 247 000,00
  Доходы, тг. 52 820 346 000,00 258 292 621 000,00 358 612 820 000,00 63 647 619 000,00 56 756 536 000,00
  Расходы, тг. 44 538 834 000,00 237 745 773 000,00 323 650 581 000,00 57 617 505 000,00 38 805 576 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 4 691 145 000,00 7 218 070 000,00 15 162 519 000,00 6 030 114 000,00 17 950 960 000,00
  Активы, тг. 27 273 942 000,00 72 685 844 000,00 21 410 643 000,00 109 903 948 000,00 159 547 602 000,00
  Обязательства, тг. 16 135 810 000,00 51 147 514 000,00 28 766 859 000,00 68 461 219 000,00 29 080 355 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 12,40 12,50 0,90 8,20
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 29,70 19,90 1,20 12,10

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.07.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  26.07.2016
  Жоспар бойынша: 29.04.2016

  Тәуелсіз кенесшіңі анықтау бойынша тендерлік рәсімдерді ұйымдастыру

  орындалды:

  29.04.2016
  Жоспар бойынша: 31.12.2018

  Объектілерді сату әдісі мен шарттары бойынша ЭЖМК қарауына ұсыныстарды әзірлеу және енгізу (Бағасы және шарттары; сатуға жататын бөлшектің көлемі; нысаналы инвестордың портреті; активтерді сату стратегиясы(valueproposition); активті сату әдісі;)

  Жоспар бойынша: 31.12.2020

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  ;