ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Мектепке дейінгі білім беру

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • бас маманы - Қуаныш Гүлшат Қуанышқызы
 • +7 (7252) 24-75-11
 • g.kuanysh@shymkent.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  47 595 333₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  42 055 305₸

  ROA, %

  -9,74

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Среднегодовая численность работников, чел. 0 0 0 42 42 42 42 42 42 33
  Уставный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Собственный капитал, тг. 0,00 0,00 0,00 9 061 544,41 9 138 797,81 12 196 387,73 9 606 844,20 50 350 954,67 45 584 379,27 42 055 305,00
  Доходы, тг. 0,00 0,00 0,00 47 315 000,00 46 091 000,00 56 240 000,00 52 875 000,00 56 309 995,00 55 656 067,00 47 595 333,00
  Расходы, тг. 0,00 0,00 0,00 47 315 000,00 46 091 000,00 56 240 000,00 52 875 000,00 56 934 501,53 60 422 642,40 51 124 406,90
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -624 506,53 -4 766 575,40 -3 529 073,90
  Активы, тг. 0,00 0,00 0,00 2 602 900,04 2 297 692,04 3 249 654,78 47 320 253,46 44 057 704,05 40 161 230,65 36 242 157,00
  Обязательства, тг. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 368 617,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,42 -11,87 -9,74
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.03.2021

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  26.03.2021
  Жоспар бойынша: 05.07.2021

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  15.04.2021
  Жоспар бойынша: 08.09.2021

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  07.09.2021
  Жоспар бойынша: 10.11.2021

  Жекешелендірудің түрі, бастапқы баға мен объектіні сату жағдайларын бекіту бойынша Комиссия отырысын өткізу

  орындалды:

  22.09.2021
  Жоспар бойынша: 19.11.2021

  Сатылу объектісі бойынша сауда-саттықтары туралы ақпараттық хабарландыруларды жариялау (оның ішінде қайталап өткізілетін сауда-саттықтар туралы)

  орындалды:

  03.11.2021
  Жоспар бойынша: 07.12.2021

  Сауда-саттықтардың өткізілу күні

  орындалды:

  23.11.2021
  Жоспар бойынша: 17.12.2021

  Сатып алу-сату шартын жасасу

  орындалды:

  24.11.2021
  ;