ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

обеспечение регулярного, безопасного и эффективного обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа, почты и грузов

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Жақыпбаев Талғат Өмірзақұлы
 • +7 (7242) 60-54-26
 • obl.kom.sob@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  637 127 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  740 778 000₸

  ROA, %

  -36,22

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 167 167 165 177 198
  Уставный капитал, тг. 252 571 000,80 6 952 493 000,65 6 952 494 000,00 6 952 534 000,00 6 952 534 000,00
  Собственный капитал, тг. 234 759 000,44 6 923 268 000,31 6 459 220 000,00 5 872 787 000,00 740 778 000,00
  Доходы, тг. 390 697 000,89 374 484 000,43 405 108 000,00 473 890 000,00 637 127 000,00
  Расходы, тг. 378 947 000,70 370 301 000,72 867 148 000,00 893 188 000,00 5 898 462 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 11 750 000,19 4 182 000,71 -462 040 000,00 -546 848 000,00 -5 132 493 000,00
  Активы, тг. 279 236 000,44 6 976 175 000,18 6 527 018 000,00 6 184 539 000,00 901 445 000,00
  Обязательства, тг. 44 477 000,00 52 906 000,87 67 798 000,00 311 752 000,00 160 667 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,98 0,03 -1,71 -2,15 -36,22
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 5,11 0,12 -6,91 -8,87 -155,21

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 31.07.2017

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  21.07.2017
  Жоспар бойынша: 28.02.2018

  ЖТ-ның отырысы

  орындалды:

  06.02.2018
  Жоспар бойынша: 31.05.2018

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 31.07.2018

  Сауда-саттықтарды өткізудің басталуы

  Жоспар бойынша: 31.10.2018

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  ;