ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

Өзінің немесе жалға алынған мүлікті қолдану немесе жалға беру

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Дәрменов Нұрсұлтан Оралбайұлы
 • +7 (727) 272-23-48
 • Pri505@mail.ru

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  269 008 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  -1 328 594 000₸

  ROA, %

  -5,60

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 23 92 96 96 125
  Уставный капитал, тг. 2 332 034 000,00 68 141 000,00 68 141 000,00 83 280 000,00 165 246 000,00
  Собственный капитал, тг. 2 164 636 000,00 -110 365 000,00 -109 889 000,00 -918 523 000,00 -1 328 594 000,00
  Доходы, тг. 6 259 000,00 1 061 453 000,00 1 428 525 000,00 314 893 000,00 269 008 000,00
  Расходы, тг. 88 360 000,00 1 054 042 000,00 1 428 017 000,00 1 138 665 000,00 761 045 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. -82 418 000,00 6 877 000,00 476 000,00 -823 772 000,00 -492 037 000,00
  Активы, тг. 2 168 782 000,00 11 242 576 000,00 9 080 780 000,00 9 195 492 000,00 8 804 490 000,00
  Обязательства, тг. 4 146 000,00 11 352 941 000,00 9 190 670 000,00 10 114 015 000,00 10 133 083 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) -3,80 0,10 0,00 -9,00 -5,60
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) -3,80 -6,20 -0,40 89,70 37,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 20.02.2017

  Квазимемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік объектілерін саудаға шығару Кестесін бекіту

  орындалды:

  18.04.2017
  ;