ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

оператор почтовой связи (оказывает широкий спектр почтовых, финансовых, брокерских, агентских, электронных услуг)

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Тасмағамбетов Дәурен Болатұлы
 • +7 (7172) 55-92-81
 • d.tasmagambetov@sk.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  40 007 560 000₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  19 855 349 000₸

  ROA, %

  4,30

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 21 326 22 053 22 244 22 823 24 764
  Уставный капитал, тг. 9 990 560 000,00 10 167 784 000,00 12 251 855 000,00 14 067 051 000,00 18 632 275 000,00
  Собственный капитал, тг. 9 211 975 000,00 9 279 559 000,00 11 506 796 000,00 13 182 259 000,00 19 855 349 000,00
  Доходы, тг. 22 822 453 000,00 25 939 624 000,00 29 297 327 000,00 32 761 814 000,00 40 007 560 000,00
  Расходы, тг. 22 015 945 000,00 24 993 748 000,00 29 132 779 000,00 32 616 755 000,00 37 411 636 000,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 806 508 000,00 945 876 000,00 164 548 000,00 145 059 000,00 2 595 924 000,00
  Активы, тг. 40 138 891 000,00 46 124 980 000,00 49 205 403 000,00 51 198 044 000,00 60 765 393 000,00
  Обязательства, тг. 30 926 917 000,00 36 845 421 000,00 37 698 607 000,00 38 015 785 000,00 40 910 044 000,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 2,00 2,10 0,30 0,30 4,30
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 9,00 10,00 1,00 1,00 13,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 26.07.2016

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  26.07.2016
  Жоспар бойынша: 31.12.2020

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  ;